| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Ứng xử khi vi phạm ranh giới đất

Ứng xử khi vi phạm ranh giới đất

Pháp Luật 07/06/2022, 15:30

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, người sử dụng đất được quyền sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác…