| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Cần quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi cá bè trên hồ Trị An

Cần quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi cá bè trên hồ Trị An

Kinh Tế 24/07/2022, 07:45

Theo Quyết định số 401/QĐ ngày 11-2-2020 của UBND tỉnh, đề án Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An được triển khai vào khoảng đầu năm 2020.