| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Giá sách giáo khoa lớp 1 mới cao, bộ Cánh Diều nhiều thiếu sót

Giá sách giáo khoa lớp 1 mới cao, bộ Cánh Diều nhiều thiếu sót

Xã Hội 09/11/2020, 10:00

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020.