| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chuyển thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chuyển thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Thương Hiệu 06/10/2023, 20:59

Đại học Kinh tế TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường đại học Kinh tế TP.HCM chính thức chuyển thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường đại học Kinh tế TP.HCM chính thức chuyển thành Đại học Kinh tế TP.HCM

Thương Hiệu 04/10/2023, 20:34

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định chuyển Trường đại học Kinh tế TP.HCM thành Đại học Kinh tế TP.HCM.