largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ bảy, 11/05/2024, 14:46 PM
  • Click để copy

Cầu đường Trường An trúng 17/17 gói thầu ở Hóc Môn

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An (địa chỉ tại phường 11, Tân Bình, TP. HCM) thành lập năm 2003; bà Đào Mỹ Phương là người đại diện pháp luật.

 17/17 gói thầu không đối thủ cạnh tranh

Từ tháng 5/2020 - 5/2024, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An (Công ty Cầu đường Trường An) được ghi nhận trúng 17/17 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP. HCM) tổ chức mời thầu, trong đó 16/17 gói đấu thầu rộng rãi nhưng “không đối thủ”, 1 gói được chỉ định thầu.

Từ tháng 5/2020 - 5/2024, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An được ghi nhận trúng 17/17 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP. HCM) . Ảnh HĐ

Từ tháng 5/2020 - 5/2024, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An được ghi nhận trúng 17/17 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP. HCM) . Ảnh HĐ

Mới nhất (8/5), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã phê duyệt Quyết định số 793/QĐ-QLDA Công ty Cầu đường Trường An trúng Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình, có giá 2.806.211.097 đồng, thực hiện 180 ngày (giá gói thầu 2.905.500.685 đồng). Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến ấp Chánh 4.

Đây là gói thầu đầu tiên năm 2024, nhà thầu này được ghi nhận trúng, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn.

Năm 2023, công ty được ghi nhận trúng liên tiếp 6 gói thầu, trong đó có 3 gói thi công xây dựng, 3 gói bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông. Cụ thể:

Gói thầu XL: Thi công xây dựng, trị giá 3.631.888.602 đồng (giá dự toán gói thầu 3.650.221.042 đồng), thuộc Dự án Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống giao thông, thoát nước, trên địa bàn các xã Bà Điểm, Trung Chánh, Tân Xuân năm 2023 (đợt 2); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT), tại Quyết định số 513/QĐ-QLDA ngày 16/11/2023;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã phê duyệt Quyết định số 793/QĐ-QLDA Công ty Cầu đường Trường An trúng Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình, có giá 2.806.211.097 đồng, thực hiện 180 ngày (giá gói thầu 2.905.500.685 đồng). Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến ấp Chánh 4. Nguồn MSC

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã phê duyệt Quyết định số 793/QĐ-QLDA Công ty Cầu đường Trường An trúng Gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình, có giá 2.806.211.097 đồng, thực hiện 180 ngày (giá gói thầu 2.905.500.685 đồng). Gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến ấp Chánh 4. Nguồn MSC

Gói thầu XL: Thi công xây dựng, trị giá 6.366.876.645 đồng (giá gói thầu 6.392.919.962 đồng), thuộc Dự án Bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông, trên địa bàn xã Bà Điểm năm 2023; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt KQLCNT, tại Quyết định số 403/QĐ-QLDA ngày 14/9/2023;

Gói thầu XL: Thi công xây dựng, trị giá 3.056.694.724 đồng (giá dự toán gói thầu 3.172.014.619 đồng), thuộc Dự án Bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông, trên địa bàn xã Xuân Thới Đông năm 2023; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt KQLCNT, tại Quyết định số 343/QĐ-QLDA ngày 21/8/2023;

Gói thầu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, trên địa bàn xã Bà Điểm, trị giá 2.370.525.021 đồng (giá gói thầu 2.419.788.772 đồng), thuộc Dự án Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2023; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt KQLCNT, tại Quyết định số 197/QĐ-QLDA ngày 26/5/2023;

Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, trên địa bàn xã Trung Chánh, trị giá 2.055.964.087 đồng (giá gói thầu 2.092.894.692 đồng), thuộc Dự án Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2023; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt KQLCNT, tại Quyết định số 196/QĐ-QLDA ngày 26/5/2023;

Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, trên địa bàn các xã Trung Chánh, Bà Điểm và Xuân Thới Đông, trị giá 2.324.991.943 đồng (giá gói thầu 2.370.456.241 đồng), thuộc Dự án Bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2022 (đợt 2); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt KQLCNT, tại Quyết định số 36/QĐ-QLDA ngày 9/2/2023…

Năm 2022, Công ty Cầu đường Trường An được ghi nhận trúng 3 gói thầu thi công xây dựng, tổng giá trị gần 20 tỷ đồng, đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn làm chủ đầu tư, kiêm mời thầu

Năm 2021, đơn vị được công bố trúng 2 gói thầu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, trên địa bàn các xã Bà Điểm, Trung Chánh, tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Năm 2020, nhà thầu được công bố trúng 5 gói thầu, trong đó có 1 gói thầu được chỉ định thầu, 2 gói thầu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, chăm sóc cây xanh, trên địa bàn các xã Bà Điểm, Trung Chánh, tổng giá trị gần 20 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An (địa chỉ tại Phường 11, quận Tân Bình, TP. HCM) thành lập năm 2003 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bà Đào Mỹ Phương là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 22/7/2014. Công ty đã tham gia 41 gói thầu, trong đó trúng 39 gói, trượt 2 gói; tổng giá trị trúng thầu hơn 123 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (có hơn 1,9 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Là doanh nghiệp đứng chân tại TP. HCM nên nhà thầu này thường xuyên dự thầu và trúng tại TP. HCM.

Đơn vị thường là khách hàng của một số bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn, trúng 17/17 gói; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Nguyên, trúng 5/5 gói; Công ty CO Tư vấn xây dượng thương mại Bửu Thành, trúng 3/3 gói…

Từ năm 2023 đến nay, đơn vị trúng 10 gói thầu thi công xây dựng, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước... Trong đó, có đến 6 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (thường xuyên duy nhất tham gia và trúng thầu); còn lại trúng thầu tại UBND các xã Trung Chánh, Tân Xuân, Tân Thới Nhì...

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sự TP. HCM) cho biết:

“Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Cơ khí - Cầu đường Trường An, được ghi nhận trúng 17/17 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn (TP. HCM) làm chủ đầu tư kiêm mời thầu.

Trong đó, có 16/17 gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuân thủ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (hiện nay là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn.

Tuy nhiên, trường hợp duy nhất 1 nhà thầu tham dự và trúng 100% cùng một chủ đầu tư và bên mời thầu thì, tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế, rõ ràng không đạt theo mong muốn của nhà làm luật”.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập:

“Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi về hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhất là những nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần như đạt 100% gói thầu tham gia dự thầu và có tỷ lệ tiết kiệm thấp, cũng như những trường hợp 1 nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời gian dài; đồng thời, cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) và công khai cho dư luận được biết”.

Công ty Toàn Tâm Ninh Thuận có giữ vững kỷ lục trúng thầu 100%?

Công ty Toàn Tâm Ninh Thuận có giữ vững kỷ lục trúng thầu 100%?

14/05/2024 14:56

Chưa trượt gói thầu nào kể từ khi gia nhập mạng đấu thầu Quốc gia đến nay. Liệu Công ty TNHH Toàn Tâm Ninh Thuận có giữ vững phong độ tại gói thầu gần 1,5 tỷ chỉ duy nhất doanh nghiệp này tham dự?

Một doanh nghiệp trúng gói thầu gần 3 tỷ Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh Phước

Một doanh nghiệp trúng gói thầu gần 3 tỷ Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh Phước

14/05/2024 14:44

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Văn Trãi vừa được Ban QLDA ĐTXD huyện Ninh Phước công bố trúng gói thầu xây dựng, thuộc công trình - Trường THCS Lê Quý Đôn, có giá gần 3 tỷ đồng.

SSI dự báo doanh thu thuần của NT2 năm 2024 giảm 54,5%

SSI dự báo doanh thu thuần của NT2 năm 2024 giảm 54,5%

14/05/2024 06:57

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) được dự đoán cải thiện sản lượng điện trong Q2/2024, đón đầu mùa cao điểm về điện trên toàn quốc. Tuy nhiên, do hạn chế sản lượng theo hợp đồng, NT2 có thể thua lỗ 255 tỷ đồng.

Nhiều lỗi vi phạm, Năng lượng Bắc Phương bị phạt 77 triệu đồng

Nhiều lỗi vi phạm, Năng lượng Bắc Phương bị phạt 77 triệu đồng

13/05/2024 15:43

CTCP Năng lượng Bắc Phương vừa nhận quyết định xử phạt hành chính hơn 77 triệu đồng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với lý do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

NSH Petro bị cưỡng chế thuế 1.000 tỷ, Hội đồng quản trị 'nhịn' lương

NSH Petro bị cưỡng chế thuế 1.000 tỷ, Hội đồng quản trị 'nhịn' lương

13/05/2024 13:55

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như: lỗ nặng, bị cưỡng chế thuế. HĐQT từ chối nhận thù lao để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thủy điện Nậm La bị phạt vì chậm công bố thông tin dù trả lãi đúng hạn

Thủy điện Nậm La bị phạt vì chậm công bố thông tin dù trả lãi đúng hạn

13/05/2024 08:36

CTCP Thủy Điện Nậm La công bố tình hình thanh toán lãi trái phiếu năm 2023. Mặc thanh toán đúng hạn, công ty vẫn bị xử phạt hành chính vì vi phạm lỗi không công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu.

BR-VT: Chỉ 1 liên danh tham dự gói thầu hơn 4 tỷ ở huyện Long Điền

BR-VT: Chỉ 1 liên danh tham dự gói thầu hơn 4 tỷ ở huyện Long Điền

13/05/2024 08:24

Gói thầu Sửa chữa, cải tạo khối nhà làm việc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Long Điền (BR-VT) có chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền đã có đơn vị trúng thầu.

Lỗ 7 quý liên tiếp, Xi măng Bỉm Sơn nợ hơn 2000 tỷ

Lỗ 7 quý liên tiếp, Xi măng Bỉm Sơn nợ hơn 2000 tỷ

13/05/2024 08:08

Quý 1/2024, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn ghi nhận quý lỗ thứ 7 liên tiếp kể từ quý 3 năm 2022 với mức lỗ sau thuế gần 159 tỷ đồng.

Thị xã Bến Cát: Xây dựng Đại Lợi không đối thủ gói thầu của phường Mỹ Phước

Thị xã Bến Cát: Xây dựng Đại Lợi không đối thủ gói thầu của phường Mỹ Phước

13/05/2024 00:17

Gói thầu xây lắm thuộc dự án Nâng cấp BTNN tuyến đường từ đường Chà Vi (cao su bà Triên) - nhà bà Tư Lan, khu phố 5, phường Mỹ Phước đã có đơn vị trúng thầu.

Gói thầu hơn 120 tỷ đồng tại Huế chỉ 1 liên danh tham dự

Gói thầu hơn 120 tỷ đồng tại Huế chỉ 1 liên danh tham dự

13/05/2024 00:13

Theo kết quả mở thầu, chỉ có 1 nhà thầu tham dự là Liên danh Thả rạn Chân Mây, giá dự thầu 119,471 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Gói thầu 150 ngày.