| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Ngành chè Lâm Đồng hội nhập sâu rộng hơn

Ngành chè Lâm Đồng hội nhập sâu rộng hơn

Nông Nghiệp 17/10/2023, 14:01

Trước xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng hơn, ngành chè Lâm Đồng tiếp tục nhiều giải pháp chuyển đổi cơ cấu giống, kỹ thuật sản xuất, chế biến và xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị thương hiệu cạnh tranh hiệu quả hơn nữa trên thị trường trong nước và xuất khẩu.