largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 08/05/2024, 08:08 AM
  • Click để copy

Vụ khu ''đất vàng'' 152 Trần Phú: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã để xảy ra sai phạm...

 Liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện để Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trước ngày 10/6/2024.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT Thuốc lá)  đã có sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP HCM: không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp Nhà nước; làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng 30.927,7m2 tại 152 Trần Phú không xin phép Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của Nhà nước, của doanh nghiệp.

Ngày 27/9/2023, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2180/TTCP- GSTEXLSTT báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 966/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, thời kỳ thanh tra 2013-2017 (viết tắt là Kết luận thanh tra); Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 7832/VPCP-V.I ngày 10/10/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Empty

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam  đã có sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú, TP HCM.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo gì

Trong diễn biến mới nhất, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN), Bộ Tài chính, TCT Thuốc lá đã có văn bản báo cáo cập nhật kết quả thực hiện Kết luận thanh tra.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo cập nhật kết quả thực hiện như sau:

Thứ nhất, về nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ: “Chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND TP HCM, TCT Thuốc lá Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất 30.927,7 m² tại 152 Trần Phú, TP HCM và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này...".

Ủy ban QLVNN báo cáo, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 về việc thu hồi đất tại 152, đường Trần Phú, phường 4, quận 5,TP HCM. TCT Thuốc lá báo cáo, hiện đang thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Tổng công ty theo nội dung Quyết định thu hồi đất số 4856/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của UBND TP HCM.

Thứ hai, về nội dung kiến nghị: “Chỉ đạo xử lý, xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý".

Theo báo cáo của TCT Thuốc lá:

Ngày 6/9/2023, TCT Thuốc lá đã tổ chức Hội nghị (lần thứ hai) xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền Tổng công ty quản lý liên quan đến tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo Kết luận thanh tra tại các đơn vị. Ngày 18/9/2023, TCT Thuốc lá có Nghị quyết số 454/NQ-TLVN thông qua kết quả xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng công ty theo Kết luận thanh tra.

Ngày 14/12/2023, TCT Thuốc lá tổ chức họp rà soát việc xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Cơ quan Văn phòng Tổng công ty liên quan đến tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo Kết luận thanh tra (nội dung xem xét trách nhiệm; danh sách tập thể, cá nhân xem xét trách nhiệm). Tổng công ty đã có Công văn số 11/TLVN-PC ngày 10/01/2024 báo cáo Ủy ban QLVNN danh sách tập thể, cá nhân thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật và đề nghị Ủy ban QLVNN có ý kiến chỉ đạo công tác kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban quản lý.

Hiện nay, TCT Thuốc lá đang chờ chỉ đạo của Ủy ban QLVNN để tiếp tục thực hiện công tác xem xét trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định.

Về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 7832/VPCP-V.I ngày 10/10/2023 của Văn phòng Chính phủ đối với nội dung:

“Về kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc điều tra, xác minh những vụ việc mua bán nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, Thanh tra Chính phủ theo thẩm quyền, căn cử Kết luận thanh tra, Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan để phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”.

Về nội dung này, ngày 04/4/2023, Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) Thanh tra Chính phủ đã bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc mua bán nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” theo Kết luận thanh tra số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (theo đề nghị của Bộ Công an tại Văn bản số 4183/CV-CSKT.P9 ngày 20/12/2022). Đến nay, Thanh tra Chính phủ chưa nhận được văn bản của Bộ Công an trao đổi thông tin về kết quả điều tra, xác minh đối với vụ việc nêu trên.

Empty

 Khu đất vàng ở 152 Trần Phú trị giá hàng ngàn tỷ đồng đang bị bỏ hoang, gây thất thoát lãng phí. UBND TP HCM đã ra quyết định thu hồi khu đất này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 7832/VPCP-V.I ngày 10/10/2023 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban QLVNN, Bộ Tài chính, TCT Thuốc lá đã tiếp tục tổ chức, thực hiện Kết luận thanhtra và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện.

Một số nội dung, kiến nghị đã có báo cáo bổ sung kết quả thực hiện; tuy nhiên, còn một số nội dung kết luận, kiến nghị chưa được thực hiện dứt điểm, một số nội dung chưa có báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo chưa rõ (nêu tại Mục I, II văn bản này); Bộ Công an, Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM chưa có báo cáo cập nhật, bổ sung kết quả thực hiện Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý dứt điểm đơn vị cá nhân sai phạm

Trên cơ sở kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái xem xét, chỉ đạo: Các bộ (Công an, Tài chính, Công Thương), Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội, UBND TP HCM, TCT Thuốc lá Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; định kỳ cập nhật kết quả thực hiện báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ và gửi Thanh tra Chính phủ; trong đó tập trung:

Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp, TCT Thuốc lá Việt Nam theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện dứt điểm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Ủy ban QLVNN tiếp tục chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND TP HCM, TCT Thuốc lá Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất 30.927,7 m² tại 152 Trần Phú, TP HCM. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan Điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. - Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp TCT Thuốc lá Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát quá trình thực hiện Dự án tại 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xử lý các khoản thuế của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung và các trường hợp khác theo Kết luận thanh tra.

TCT Thuốc lá tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm thực hiện của Tổng công ty nêu tại Kết luận thanh tra và các ý kiến về việc xử lý sau thanh tra của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả điều tra, xác minh, những vụ việc mua bán nguyên liệu của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” nêu tại Kết luận thanh tra; đồng thời có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ trao đổi thông tin về kết quả thực hiện.

Phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/6/2024

Sau khi xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tại Văn bản số 219/TTCP-C.V ngày 19/2/2024 về kết quả thực hiện KLTT số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND TP HCM, UBND TP Hà Nội, Vinataba và các bộ, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị tại KLTT số 966/KL-TTCP ngày 20/9/2022 của TTCP.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Văn bản số 7832/VPCP-V.I ngày 10/10/2023 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị của TTCP nêu tại mục 2 Phần III văn bản số 219/TTCP-C.V ngày 19/2/2024 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/5, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/6/2024.

Hiệu An Phương vượt mặt công ty khác để trúng gói thầu 11 tỷ ở quận 12

Hiệu An Phương vượt mặt công ty khác để trúng gói thầu 11 tỷ ở quận 12

08/05/2024 21:24

Vừa qua, Công ty TNHH Hiệu An Phương trúng gói thầu Xây lắp - Bê tông hóa bờ bao rạch Bà The của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12, TP HCM.

Tây Ninh: Công ty Tấn Uyên một mình dự gói thầu hơn 3 tỷ đồng

Tây Ninh: Công ty Tấn Uyên một mình dự gói thầu hơn 3 tỷ đồng

08/05/2024 14:05

Gói thầu xây dựng, thuộc Dự án Cống thoát nước đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Dương Bạch Mai) đã hoàn thành mở thầu; duy nhất Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Tấn Uyên dự thầu…

Xây dựng Thương mại Đức Tài 1 ngày trúng 2 gói thầu tiền tỷ ở huyện Krông Pắc

Xây dựng Thương mại Đức Tài 1 ngày trúng 2 gói thầu tiền tỷ ở huyện Krông Pắc

08/05/2024 14:00

Chỉ trong ngày 7/5/2024, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đức Tài trúng 2 gói thầu tiền tỷ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 864 có về tay Lữ Gia?

Gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 864 có về tay Lữ Gia?

08/05/2024 08:46

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Tiền Giang (chủ đầu tư) đã hoàn thành mở thầu gói Thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng trên Đường tỉnh 864 (đoạn từ QL.50 đến hết cầu Chợ Gạo)

Bình Thuận: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu hơn 12 tỷ tại Đức Linh

Bình Thuận: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu hơn 12 tỷ tại Đức Linh

08/05/2024 08:36

Ban QLDA ĐTXD huyện Đức Linh (Bình Thuận) đã hoàn thành mở E-HSĐXKT Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình bê tông hóa - đường trung tâm thị trấn Võ Xu, trị giá hơn 12 tỷ đồng; có 2 đơn vị tham dự thầu…

Làm rõ việc Trương Mỹ Lan có thông qua Viva Land để mua cổ phần KĐT Sing Việt

Làm rõ việc Trương Mỹ Lan có thông qua Viva Land để mua cổ phần KĐT Sing Việt

08/05/2024 08:25

Khu tái định cư - khu đô thị Sing Việt diện tích 360ha tại huyện Bình Chánh là một trong những dự án treo hơn 20 năm qua tại TP HCM.

Vụ khu ''đất vàng'' 152 Trần Phú: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm

Vụ khu ''đất vàng'' 152 Trần Phú: Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm

08/05/2024 08:08

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã để xảy ra sai phạm...

Điểm tên loạt ông lớn địa ốc báo lỗ quý đầu năm

Điểm tên loạt ông lớn địa ốc báo lỗ quý đầu năm

06/05/2024 07:01

Trải qua năm 2023 với nhiều chông gai, đa phần các doanh nghiệp bất động sản đều đánh giá khó khăn nhất đã qua đi và kỳ vọng tương lai sáng hơn trong năm 2024.

Hải Dương chi 1560 tỷ đồng đầu tư những dự án giao thông nào

Hải Dương chi 1560 tỷ đồng đầu tư những dự án giao thông nào

30/04/2024 22:16

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII vừa ban hành các Nghị quyết về việc quyết định đầu tư xây dựng 5 dự án giao thông với tổng mức đầu tư 1.560 tỷ đồng.

Xây dựng Thiên Phước Lộc không đối thủ trong gói thầu của Phòng kinh tế Thuận An

Xây dựng Thiên Phước Lộc không đối thủ trong gói thầu của Phòng kinh tế Thuận An

28/04/2024 08:33

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thiên Phước Lộc một mình một ngựa trúng gói thầu Kiên cố hóa rạch Ngọc Chiếu Đàn của chủ đầu tư là Phòng Kinh tế Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương).