| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Tiếp vụ các hồ đập thuộc tiểu dự án WB8 ở Đắk Lắk: (kỳ 3)  Đắk Lắk: Thêm 2 công trình hồ đập có dấu hiệu hư hỏng

Tiếp vụ các hồ đập thuộc tiểu dự án WB8 ở Đắk Lắk: (kỳ 3) Đắk Lắk: Thêm 2 công trình hồ đập có dấu hiệu hư hỏng

Địa Ốc 247 21/08/2023, 21:39

Như Tầm Nhìn đã thông tin trước đó về chất lượng các hồ đập thuộc tiểu dự án WB8 ở Đắk Lắk có dấu hiệu xuống cấp, Pv chúng tôi tiếp tục phát hiện thêm hai công trình hồ đập nằm trong giai đoạn 2 của tiểu dự án là Hồ Ea Tul và hồ Ea MTá có dấu hiệu hư hỏng.