| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Vết dự án “lấn” sông Đồng Nai của Tín Nghĩa Á Châu

Vết dự án “lấn” sông Đồng Nai của Tín Nghĩa Á Châu

Thị trường địa ốc 02/08/2020, 11:05

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu du lịch và dịch vụ Cù lao Tân Vạn chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đây là ý kiến bằng biên bản của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, tại cuộc kiểm tra hiện trạng thi công bờ kè, ngày 28/2/2017.