| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Đề xuất miễn học phí cho sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đề xuất miễn học phí cho sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xã Hội 13/11/2020, 11:50

Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y... tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước sẽ được miễn học phí.