| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Cảnh báo về 3 sản phẩm viên khớp Joint Relief Plus, Đông trùng hạ thảo Bách Niên và Ngọc Mỹ Nữ Plus

Cảnh báo về 3 sản phẩm viên khớp Joint Relief Plus, Đông trùng hạ thảo Bách Niên và Ngọc Mỹ Nữ Plus

Chưa được phân loại 30/03/2023, 15:35

Cục An toàn Thực phẩm vừa đưa ra cảnh báo về viên khớp Joint Relief Plus, Đông trùng hạ thảo Bách Niên và Ngọc Mỹ Nữ Plus. Các sản phẩm này vi phạm quy định pháp luật.