| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
“CHIỀU VỪA GẶP NHAU TAY BẮT MẶT MỪNG, ĐẾN SÁNG BOM ĐÃ SAN PHẲNG CẢ”

“CHIỀU VỪA GẶP NHAU TAY BẮT MẶT MỪNG, ĐẾN SÁNG BOM ĐÃ SAN PHẲNG CẢ”

Xã Hội 25/07/2022, 12:06

“Chiến trường tan hoang hết cả, có thể chiều vừa gặp nhau, tay bắt mặt mừng, đến rạng sáng chốt đã bị bom san phẳng rồi!” - phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính ngậm ngùi.