largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Lịch trình di chuyển phức tạp của hai bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng: Từng đi họp lớp, hát karaoke, ăn đám giỗ

Lịch trình di chuyển phức tạp của hai bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng: Từng đi họp lớp, hát karaoke, ăn đám giỗ

Thông tin dịch tễ của bệnh nhân 680 và bệnh nhân 683 đều thể hiện cả hai có lịch trình di chuyển khá phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người.