| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Đồng Nai: Cần khoảng 385 tỷ đồng đầu tư lưới điện trung thế nông thôn

Đồng Nai: Cần khoảng 385 tỷ đồng đầu tư lưới điện trung thế nông thôn

Kinh Tế 04/07/2022, 10:00

Theo Sở Công thương, để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đã triển khai đến các địa phương đăng ký nhu cầu đầu tư lưới điện nông thôn giai đoạn 2022-2025.