| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Người dân sống ở vùng này thu nhập cao nhất cả nước

Người dân sống ở vùng này thu nhập cao nhất cả nước

Nông Nghiệp 04/08/2022, 20:45

Vùng Đông Nam Bộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất (đạt 5,79 triệu đồng), gấp 2,04 lần thu nhập bình quân đầu người thấp nhất ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,84 triệu đồng).