largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Địa Ốc 247 23/12/2023, 10:30

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.