| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa

Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa

Xã Hội 09/07/2022, 14:15

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đã có báo cáo kết luận kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý tài chính; phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Trung tâm Dịch vụ công ích TP.Biên Hòa (gọi tắt Trung tâm DVCI Biên Hòa).