largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum cùng bị miễn nhiệm chức vụ

Hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum cùng bị miễn nhiệm chức vụ

Pháp Luật 06/09/2023, 20:13

Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường và Chánh văn phòng Sở TN-MT Kon Tum cùng bị miễn nhiệm chức vụ vì đã bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng.