| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Nâng cao chất lượng trái thanh long, thúc đẩy xuất khẩu thị trường nước ngoài

Nâng cao chất lượng trái thanh long, thúc đẩy xuất khẩu thị trường nước ngoài

Nông Nghiệp 23/05/2022, 20:30

Việc tiêu thụ gặp khó khiến giá bán thanh long giảm sâu đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các nhà vườn. Thực tế này cũng đòi hỏi cấp thiết để Việt Nam hướng xuất khẩu thanh long vào các thị trường xuất khẩu mới có triển vọng, với phẩm cấp và giá thành cao hơn.