| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Vụ tạm ngưng trả tiền điện mặt trời: 'Chủ đầu tư kẹp hồ sơ môi trường vào thì điện lực sẽ trả tiền'

Vụ tạm ngưng trả tiền điện mặt trời: 'Chủ đầu tư kẹp hồ sơ môi trường vào thì điện lực sẽ trả tiền'

Kinh Tế 11/06/2022, 09:15

"Các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà cứ làm thủ tục về môi trường gửi sở chức năng. Sở xác định phải làm hay không làm, phải trả lời cho chính chủ đầu tư đó. Chủ đầu tư kẹp vào hồ sơ gửi điện lực đầy đủ thì điện lực sẽ trả tiền".