| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Trung tâm Dịch vụ công ích Biên Hòa thuê xe rửa đường giá 320 triệu đồng/tháng

Trung tâm Dịch vụ công ích Biên Hòa thuê xe rửa đường giá 320 triệu đồng/tháng

Kinh Tế 07/07/2022, 16:15

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa hợp đồng dài hạn thuê xe cẩu, xe rửa đường để thực hiện nhiệm vụ công ích cho thành phố. Tuy nhiên các hợp đồng thuê xe này đều có liên quan đến người thân của giám đốc.