largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Đồng Nai: Đề nghị Công ty CP Sonadezi Châu Đức khẩn trương sửa chữa đường Hoàng Văn Bổn

Đồng Nai: Đề nghị Công ty CP Sonadezi Châu Đức khẩn trương sửa chữa đường Hoàng Văn Bổn

Địa Ốc 247 16/01/2024, 14:02

Hôm nay, Sở GTVT Đồng Nai, Biên Hòa, và Vĩnh Cửu đã đề xuất Sonadezi Châu Đức sửa chữa đường Hoàng Văn Bổn trước Tết để đảm bảo an toàn giao thông. Đây là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ cộng đồng trong dịp lễ.