| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Sai phạm đất đai nghiêm trọng nhưng quan chức đương nhiệm lẫn về hưu chỉ xin “sâu sắc rút kinh nghiệm”

Sai phạm đất đai nghiêm trọng nhưng quan chức đương nhiệm lẫn về hưu chỉ xin “sâu sắc rút kinh nghiệm”

Thị trường địa ốc 16/09/2020, 07:08

Liên quan đến sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành họp kiểm điểm. Điều đặc biệt là tất cả quan chức đương nhiệm lẫn người về hưu chỉ nhận hình thức kiểm điểm “sâu sắc rút kinh nghiệm” và “rút kinh nghiệm” dù những vi phạm rất nghiêm trọng…