| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
56 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam

56 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam

Kinh Tế 11/04/2021, 17:30

56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc là 3 quốc gia đầu tư nhiều nhất.

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia

Phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia

Kinh Tế 13/03/2021, 14:00

Đến năm 2030, phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Thêm tám di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm tám di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Xã Hội 13/03/2021, 06:30

Ngày 9-3-2020, Bộ Văn đã ban hành các Quyết định về việc công bố thêm tám Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.