| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Nhiều giáo viên ở TP.HCM được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới

Nhiều giáo viên ở TP.HCM được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm mới

Xã Hội 02/11/2020, 18:00

Bắt đầu từ tháng 11 này, những viên chức ngành giáo dục TP.HCM làm các công việc như: cán bộ quản lý, giáo viên của các trường chuyên biệt, giáo viên được cử làm tổng phụ trách đội ở các trường phổ thông sẽ được hưởng mức phụ cấp mới.