| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Thương Hiệu 01/03/2021, 21:30

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn

Kinh Tế 01/03/2021, 08:00

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Phát triển thương hiệu nón lá Sai Nga

Phát triển thương hiệu nón lá Sai Nga

Thương Hiệu 22/02/2021, 11:15

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận nghề làm nón lá xã Sai Nga là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia thuộc loại hình thủ công truyền thống năm 2020. Đây là bước đà quan trọng để xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm nghề thủ công truyền thống của địa phương.