| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Bộ tiêu chí nhận diện biểu hiện 'báo hóa' tạp chí, tư nhân hóa 'báo chí'

Bộ tiêu chí nhận diện biểu hiện 'báo hóa' tạp chí, tư nhân hóa 'báo chí'

Xã Hội 06/08/2022, 11:31

Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí... sẽ giúp các cơ quan quản lý báo chí nhận diện, giám sát, khắc phục những dấu hiệu chệch hướng trong hoạt động báo chí.