| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong nhân bản động vật

Bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong nhân bản động vật

Xã Hội 15/03/2021, 07:00

Lần đầu tiên tại Việt Nam,các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công và làm chủ công nghệ nhân bản lợn ỉ.Đây là một bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ của VN trong lĩnh vực nhân bản động vật,khẳng định và nâng cao vai trò,vị thế nền khoa học công nghệ của VN trong khu vực và trên thế giới.