largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Thép Nam Kim với kế hoạch lãi 420 tỷ đồng và phát hành 187 triệu cổ phiếu

Thép Nam Kim với kế hoạch lãi 420 tỷ đồng và phát hành 187 triệu cổ phiếu

Kinh Tế 27/04/2024, 08:07

Nếu hoàn thành 3 đợt tăng vốn, tương ứng Thép Nam Kim sẽ phát hành thêm 186,79 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 2.632,8 tỷ đồng, lên 4.500,7 tỷ đồng.