largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Ba sản phẩm tiếp tục phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức của Liên minh châu Âu

Ba sản phẩm tiếp tục phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức của Liên minh châu Âu

Có 3 sản phẩm tiếp tục phải chịu biện pháp kiểm soát chính thức của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm ớt chuông, đậu bắp và quả thanh long. Cụ thể, ớt chuông tần suất kiểm tra được đặt ở mức 50%; đậu bắp tần suất kiểm tra được đặt ở mức 50%; quả thanh long là 20%.