| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Bài 2: Nhập vai nhà đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Phát triển Du lịch Quốc tế: Góp vốn đầu tư bằng niềm tin!?

Bài 2: Nhập vai nhà đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Phát triển Du lịch Quốc tế: Góp vốn đầu tư bằng niềm tin!?

Pháp Luật 21/06/2022, 07:15

Không thuyết trình cụ thể, chỉ nói suông về những dự án ảnh ảo nhưng không biết vì sao nhà đầu tư “thành công” tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Phát triển du lịch Quốc tế vẫn ra sức thuyết phục khách hàng đầu tư bằng niềm tin, để đón tắt cơ hội đổi đời.