| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Hộ kinh doanh cá thể gặp khó

Hộ kinh doanh cá thể gặp khó

Kinh Tế 24/07/2022, 19:00

Đồng Nai có khoảng 156,6 ngàn cơ sở kinh doanh cá thể (số liệu thống kê năm 2021) hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Hộ kinh doanh cá thể được đánh giá là nguồn quan trọng để phát triển thành doanh nghiệp (DN) của không chỉ Đồng Nai mà còn đối với cả nước.