| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Xã Hội 05/07/2022, 13:00

Kỳ họp thường lệ giữa năm luôn được HĐND tỉnh xác định là kỳ họp rất quan trọng, sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm; đồng thời, xem xét quyết định nhiều nội dung khác theo thẩm quyền.