| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Gói thầu thiết bị của Học viện Nông nghiệp: Mở thầu muộn, 1 nhà thầu tham dự

Gói thầu thiết bị của Học viện Nông nghiệp: Mở thầu muộn, 1 nhà thầu tham dự

Kinh Tế 05/05/2023, 09:00

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa mở thầu Gói thầu Thiết bị bổ sung cho nghiên cứu chuyên sâu có giá gói thầu 33,799 tỷ đồng. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Thái Bình với giá dự thầu 33,518 tỷ đồng, giảm 0,281 tỷ đồng (tương đương 0,8% giá gói thầu).