| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Từ ngày 1.9.2022, gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận

Từ ngày 1.9.2022, gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận

Chưa được phân loại 06/08/2022, 17:45

Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định, khi ký gửi hàng hóa bằng xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận.