| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Điều chỉnh phí thu gom rác hộ gia đình

Điều chỉnh phí thu gom rác hộ gia đình

Xã Hội 29/07/2022, 11:30

Từ năm 2017 đến nay, Đồng Nai chưa điều chỉnh giá dịch vụ thu gom chất thải từ hộ gia đình. Tại cuộc họp về quản lý chất thải rắn ngày 20-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi thống nhất cho phép điều chỉnh tăng lên 30-40 ngàn đồng/hộ/tháng, cao hơn 10 ngàn đồng so với hiện tại.