| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Sử dụng giấy phép lái xe hết hạn có bị phạt hay không?

Sử dụng giấy phép lái xe hết hạn có bị phạt hay không?

Pháp Luật 21/11/2023, 08:46

Theo quy định mỗi hạng giấy phép lái xe sẽ có thời hạn khác nhau. Chủ xe cần lưu ý khi giấy phép lái xe hết hạn cần phải nhanh chóng cấp lại để tránh bị xử phạt.