| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Cán bộ làm giấy khai tử cho cháu bé còn sống, xin… rút kinh nghiệm

Cán bộ làm giấy khai tử cho cháu bé còn sống, xin… rút kinh nghiệm

Xã Hội 12/07/2022, 22:15

Hơn 2 tháng kể từ khi tham mưu, ký giấy khai tử cho cháu bé 3 tuổi còn sống, cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý trách nhiệm, trong khi các cán bộ này xin… rút kinh nghiệm.

Cán bộ làm giấy khai tử cho cháu bé còn sống, xin… rút kinh nghiệm

Cán bộ làm giấy khai tử cho cháu bé còn sống, xin… rút kinh nghiệm

Pháp Luật 12/07/2022, 19:30

Hơn 2 tháng kể từ khi tham mưu, ký giấy khai tử cho cháu bé 3 tuổi còn sống, cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý trách nhiệm, trong khi các cán bộ này xin… rút kinh nghiệm.