| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Liên tục tham dự và trúng nhiều gói thầu xây lắp, Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt bị tố bất nhất số liệu doanh thu dự thầu?

Liên tục tham dự và trúng nhiều gói thầu xây lắp, Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt bị tố bất nhất số liệu doanh thu dự thầu?

SG 247 13/09/2020, 22:33

Về nguyên tắc thì doanh thu trong một năm của doanh nghiệp là con số thống nhất do cơ quan thuế quản lý. Nhưng đối với Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt thì lại khác vì doanh thu trong các năm lại là những con số bất nhất. Mỗi gói thầu tham dự, công ty này lại kê khai một con số doanh thu khác nhau!