largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Chờ thị trường bất động sản phục hồi

Chờ thị trường bất động sản phục hồi

Địa Ốc 247 08/05/2023, 21:15

Đến thời điểm này, cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho thị trường bất động sản đã được Chính phủ tích cực tháo gỡ. Vấn đề còn lại là việc thực hiện của các địa phương, thành viên của thị trường, để chính sách mới sớm đi vào thực tế và phát huy hiệu quả.