| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư

Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư

Kinh Tế 07/09/2023, 13:16

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, những tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) thực hiện tốt công tác điều hành DA và giải ngân vốn đạt tiến độ đề ra.