| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Không có chuyện Việt Nam thả cửa cho các sản phẩm thịt 'thải loại'

Không có chuyện Việt Nam thả cửa cho các sản phẩm thịt 'thải loại'

Thương Hiệu 07/05/2023, 08:40

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam (VIPA) khẳng định “Không có chuyện Việt Nam thả cửa cho các sản phẩm thịt "thải loại" vào thị trường, mọi sản phẩm thịt xuất khẩu vào nước ta đều trải qua quy trình đàm phán tối thiểu 5 năm”.