| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Năm 2021: Giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 106 nghìn tỷ đồng

Năm 2021: Giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 106 nghìn tỷ đồng

Xã Hội 02/04/2021, 11:00

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 501/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021, với tổng dự toán là 106.118.250 triệu đồng.

Điều chỉnh dự toán phải trước ngày 15/11

Điều chỉnh dự toán phải trước ngày 15/11

Kinh Tế 25/03/2021, 20:00

Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách. Thời gian điều chỉnh dự toán phải hoàn thành trước ngày 15/11 năm hiện hành, đồng thời gửi cơ quan tài chính cùng cấp để kiểm tra và điều chỉnh trên hệ thống Tabmis theo quy định.