| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
TPHCM: Chủ tịch UBND các quận, TP Thủ Đức được quyết định đầu tư dự án nhóm C

TPHCM: Chủ tịch UBND các quận, TP Thủ Đức được quyết định đầu tư dự án nhóm C

Địa Ốc 247 14/11/2023, 16:15

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định ủy quyền cho chủ tịch UBND các quận, TP Thủ Đức quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C....