| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Sẽ bàn về tỷ lệ điều tiết ngân sách trong giai đoạn tới

Sẽ bàn về tỷ lệ điều tiết ngân sách trong giai đoạn tới

Kinh Tế 16/03/2021, 17:00

Trước kiến nghị của cử tri Đồng Nai về xem xét được tăng mức điều tiết ngân sách, chi cho đầu tư phát triển của tỉnh, Bộ Tài chính cho biết, Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ về vấn đề này. Thời gian tới, Bộ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề này cho thời kỳ ngân sách tới.