| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Đồng Nai: Soi năng lực nhà thầu trúng Gói thầu dịch vụ công ích gần 155 tỷ đồng

Đồng Nai: Soi năng lực nhà thầu trúng Gói thầu dịch vụ công ích gần 155 tỷ đồng

Kinh Tế 03/08/2023, 10:48

Liên danh Công ty CP Môi trường Sonadezi - Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai - Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam Xanh, vừa được công bố trúng Gói thầu dịch vụ công ích gần 155 tỷ đồng, tại tỉnh Đồng Nai.