largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Nước Thủ Dầu Một: Cổ đông lớn liên quan thành viên HĐQT bán 2 triệu cổ phiếu

Nước Thủ Dầu Một: Cổ đông lớn liên quan thành viên HĐQT bán 2 triệu cổ phiếu

Kinh Tế 03/05/2024, 14:24

Công ty TNHH Thương mại N.T.P, cổ đông lớn liên quan đến ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TDM từ ngày 6/5 - 4/6.