| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Long An: Liên danh của Tân Việt Mỹ được chỉ định 5 gói thầu cùng một dự án

Long An: Liên danh của Tân Việt Mỹ được chỉ định 5 gói thầu cùng một dự án

Kinh Tế 14/09/2023, 21:31

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Việt Mỹ (Tân Việt Mỹ) và liên danh được chỉ định liên tiếp nhiều gói thầu tại Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã (tỉnh Long An).