largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Những 'ông lớn' nào ở Bình Dương chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu?

Những 'ông lớn' nào ở Bình Dương chịu tác động của thuế tối thiểu toàn cầu?

Kinh Tế 18/12/2023, 13:25

Áp thuế tổi thiểu toàn cầu, "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương sẽ có khoảng 44 doanh nghiệp FDI chịu sự tác động. Việc này cũng đồng nghĩa giúp ngân sách nhà nước tăng thêm khoảng 2.000 tỉ đồng/năm.