largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

adv
Công ty Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ lỗ nặng, nợ trái phiếu 135 tỷ

Công ty Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ lỗ nặng, nợ trái phiếu 135 tỷ

Kinh Tế 30/04/2024, 14:16

Công ty Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ, công ty con của Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV), báo lỗ gần 1,5 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 3,8 tỷ đồng.